Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat

Tarifa de preus

Les mensualitats es giren a través del banc del 2 al 4 de cada mes.

Tant els dies de menjador com les hores de permanència es comptabilitzen i s'abonen al rebut del mes següent.

 

 

PREUS CURS 2017-2018

 

  • Inscripció: 170 Euros (correspon al dret per la reserva de plaça i serà aplicable cada curs. En cap cas es retornarà)
  • Mensualitat matí: 175 Euros/mes
  • Mensualitat matí i tarda:  200 Euros/mes
  • Nadons mati: 220 Euros /mes. Fins a les 15h.:  240 Euros/mes. Mati i tarda: 260 Euros/mes
  • Menjador: 8 Euros /dia       

                         5 Euros/dia (portant el menjar de casa)

  • Hores de permanència: 5 Euros/hora (es tarifa per fraccions)
  • Quaderns: 25 Euros aprox. (rebut d'octubre). Només als nens d'E.I. 2 anys.
  • Material Nadal: 50 Euros (rebut de desembre)
  • Material Setmana Santa: 50 Euros (rebut d'abril).

 

Nota.- Degut a l'index de rebuts impagats, la mensualitat de juliol, que és obligatòria, s'abonarà durant el curs fraccionada en 5 pagaments als mesos de: gener, febrer, març, maig i juny (no s'aplica al mes d'abril per no coincidir amb el rebut de material corresponen al segon semestre).

Algunes empreses distribueixen uns tiquets “cheques educa-infantil” entre els seus treballadors que són una modalitat de pagament. La nostra llar està afiliada a les més importants. Us podeu informar personalment al centre.