Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat

Horaris

L'horari lectiu és de 9 h. a 12'30h. pel matí i de 15h. a 17'30h. per la tarda.

La llar està oberta a partir de les 7h.  del matí, ampliant el seu horari.

Dins d'aquest temps oferim la possibilitat de fer un horari flexible segons les necessitats de les famílies.

Per no alterar la nostra organització i pel bé dels nens us preguem puntualitat en els horaris acordats d'entrada i de sortida. Si s'ha d'alterar l'horari cal avisar amb temps.