Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat