Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat

Com funciona

L'educació dels infants és una competència compartida entre els pares i educadors. Per tant és molt important una bona relació entre les famílies i la llar.

Per aconseguir que la relació sigui contínua oferim:

  • Contactes inicials
  • Agendes diàries
  •  Informes i entrevistes al llarg del curs
  • Informe escrit al final del curs.
  •  Dietari de classe a l'entrada de la llar i a la pàgina web.
  •  Col.laboració dels pares en algunes activitats.
  • Xerrades d'un determinat tema que pugui interessar als pares.